8 800 775-65-06 (безкоштовно у РФ)
Про компанію Трейдерам Інвестиції Партнерам Термінали Навчання Форум Web terminal

Словник

 • Account (Рахунок)

  Торговий рахунок клієнта. Торгові рахунки поділяються на: реальні, демо-рахунки та конкурсні рахунки.
  Як правило, брокери на ринку FOREX відкривають своїм клієнтам рахунки таких типів: Cash (без надання брокерського кредиту), Margin (з можливістю надання брокерського кредиту, відповідно, з можливістю проведення угод типу "продаж без покриття" та "купівля з плечем") . Американські брокери також можуть надавати рахунки таких типів: Option (для торгівлі опціонами), Custody (за дорученням - наприклад, на користь неповнолітніх), IRA (пенсійний), Joint (спільний).
  У нашій компанії клієнти можуть вибрати мультивалютні рахунки в наступних валютах: USD - стандартний рахунок в доларах; USC - рахунок в центах.
  Також при відкритті торгового рахунку клієнт може запросити рахунок без нарахування свопів (Swap-Free Account).

 • Account history (Історія рахунку)

  Це інформація про всі вчинені дії з будь-яким рахунком Forex. Це може бути прибуток, збиток, кредит, депозит та багато іншого.
  Історія рахунку потрібна для об'єктивного аналізу укладеної угоди і стеження за рахунком Forex в реальному часі. Крім того, історія рахунку дозволяє детально оцінити ефективність торгової стратегії трейдера за тривалий період та виявити всі її сильні та слабкі сторони. Історія рахунку являє собою детальну базу даних за всіма проведеними трейдером торговельних операцій. Виходячи з усієї накопиченої інформації, трейдер має можливість отримати з даної можливості масу корисної для нього інформації.

 • After-hours trading (Торгівля після закриття біржі)

  Підписання угод купівлі та продажу активів у позаурочний час, що на даний момент доступно тільки професійним учасникам ринку та найбільш вшанованим клієнтам, яки мають велику суму депозиту.
  Зазвичай на ринку FOREX така можливість не надається.

 • Arbitrage (Арбітраж)

  Отримання прибутку на ціновий різниці ідентичних фінансових інстументів, на різних ринках або у різних брокерів.
  Використання арбітражних стратегій заборонено або обмежено у більшості брокерів ринку FOREX.
  З деякими застереженнями арбітраж допускається при торгівлі на біржах та у великих банках (рекомендується заздалегідь ознайомитися з регламентом торгових операцій).

 • Arbitrage deal (Арбітражна угода)

  Це фінансова операція, що складається в одержанні прибутку з різниці у цінах на певний товар на різних ринках. Тобто товар купується на одному ринку, а продається на іншому ринку. На різниці цін на куплений товар на різних ринках формується прибуток. Проведення арбітражних операцій веде до того, що ціни на той саме товар на різних ринках будуть наближатися до один одного в міру збільшення інтенсивності арбітражної торгівлі.
  Це пояснюється тим, що купуючи товар на тому ринку, де він коштує менше, трейдер тим самим збільшує ціну на нього на тому ринку, а продаючи куплений раніше товар на іншому ринку, де він коштує дорожче, він автоматично зменшує ціну на той товар.
  Прохання звернути увагу: У нашій компанії забороняється проводити арбітражні операції на підставі даних інших брокерів.

 • Asset allocation (Розміщення активів)

  Процес складання оптимального портфеля з інструментів різних типів (валюти, метали, індекси, акції, облігації, деривативи тощо) з метою зниження загального ризику портфеля та максимізації сукупної прибутковості.

 • ATS - Alternative trading systems (Альтернативні торгові системи)

  Сегмент інфраструктури ринку,який швидко розвивається останнім часом, представлений різними комп'ютерними мережами (electronic communication networks або ECNs), які надають можливість більш швидкого та дешевого доступу до ринку.
  Найбільш відомі ECN: Integral, Currenex, CitiFX Pro, Hotspot FX, FastMatch.
  Найбільш відомі ATS фондового ринку: Instinet, SOES, Island, SelectNet, Terra Nova.

 • Automated trading systems (Автоматичні торгівельні системи)

  Автоматичні торгівельні системи (торгові радники) являють собою комп'ютерні програми, написані на спеціальній мові програмування (MQL та ін.).
  Такі торгові системи працюють на торгових терміналах і наділені функціями самостійного генерування торгових сигналів та відкриття торгових позицій на підставі цих сигналів.
  Автоматична торгова система здатна здійснювати самостійну торгівлю, на підставі заданого для неї торгового алгоритму, без участі людини.
  На відміну від людини, торговий радник (робот), здатний торгувати цілодобово, без перерв. Радник позбавлений будь-яких емоцій, властивих трейдеру і приймає торгові рішення лише на підставі логіки своєї програми.

 • Averaging (Усереднювання)

  Стратегія оптимізації середньої ціни активу в портфелі трейдера шляхом додаткової покупки необхідного обсягу та збільшення розміру вже наявної в портфелі позиції.

 • Averaging down (Усереднення у випадку зниження ціни активу)

  Стратегія оптимізації середньої ціни активу в портфелі трейдера шляхом додаткової покупки необхідного обсягу у випадку зниження ціни.
  Для використання даної стратегії рекомендується мікро-рахунок (з балансом в центах), або рахунки з досить великою капіталізацією.
  Застосування даної стратегії не рекомендується для початківців трейдерів.

 • Averaging up (Усереднення у випадку зростання ціни активу)

  Стратегія оптимізації середньої ціни активу в портфелі трейдера шляхом додаткової покупки необхідного обсягу у випадку зростання ціни активу.

 • Backtesting (Тестування на історичних даних)

  Процес тестування та оптимізації торгівельних систем та індикаторів на історичних даних.

 • Balance (Баланс)

  Сукупний фінансовий результат всіх повних закінчених транзакцій та операцій - внесення / зняття грошових коштів з торгівельного рахунку.

 • Base currency (Базова валюта)

  Грошова одиниця, в якій номіновані та розрахован субрахунок, всі баланси, комісійні виплати, платежі то що.

 • Bear (Ведмідь)

  Учасник ринку, що займає позиції в очікуванні падіння вартості активу, тобто "грає на зниження".

 • Bear market (Ведмежий ринок)

  Ринок, який має тенденцію до зниження курсів.

 • Big figure (Велика фігура, Фігура)

  На дилерському жаргоні позначає базове число - 100 пунктів.

 • big інструменти

  Інструменти з індексом big - EURUSDbig, USDCADbig та ін. - Призначені для отримання максимального заробітку при використанні бонусів - 80 $ за торговий лот. Тобто, за кожен виконаний лот клієнт отримує на депозит 80 $ - бонусних коштів.

 • Bond (Облігація)

  Боргове зобов'язання, видане більш, ніж на один рік.
  Можливі емітенти: уряд, держави, міста, корпорації.

 • Broker (Брокер, Маклер)

  Особа або фірма, яка діє, як посередник між покупцем та продавцем, зазвичай вимагаючи плату за комісію.

 • Bull (Бик)

  Учасник ринку, що займає позиції в очікуванні зростання, тобто "грає на підвищення".

 • Bull market (Бичачий ринок)

  Ринок, на якому помітна тенденція до підвищення ціни торгуемого активу.

 • Buy (Покупка)

  Операція з купівлі певної кількості фінансового інструменту. Тобто покупка базової валюти в певній валютній парі за валюту котирування. Даний тип фінансової операції є одним з найпоширеніших на всіх видах фінансових ринків, в яких для отримання прибутку необхідно купувати або продавати фінансові інструменти з метою отримання прибутку в результаті проведених операцій.

 • Central Bank (Центральний банк)

  Центральний банк. Однією з функцій Центрального банку є управління валютними резервами, проведення валютних інтервенцій, що роблять вплив на рівень обмінного курсу, а також на рівень процентних ставок по внескам у національній валюті.

 • CFD - Contract for difference (Контракт на різницю)

  Контракт на різницю. CFD дає можливість заробітку на основі коливання вартості фінансового активу, який даний контракт забезпечує. При цьому не потрібна наявність самого активу в розпорядженні самого трейдера. Серед активів, які забезпечують контракт на різницю можна виділити: акції, різні товари та індекси. Трейдер може заробити на основі отримання прибутку при відкритті або закритті угод з використанням даного фінансового інструменту.
  CFD дозволяють здійснювати фінансові операції трейдерам з малими депозитами, що значно збільшують можливості торгівлі дорогими товарами для людей, що не володіють великим капіталом. Контракт на різницю присутній на ринку вже кілька десятків років. Однак широко використовуватися він почав тільки з недавнього часу. CFD надають трейдерам можливість відкриття як угод на купівлю, так і на продаж, що нещодавно було недоступне для трейдерів, яки не володіють великим депозитом. На сьогоднішній день використання контрактів на різницю стало широко застосовуватися внаслідок швидкого та простого здійснення фінансових угод і низьких комісій за проведення операцій.
  На сьогоднішній день трейдер має можливість користуватися кредитним плечем, яке дає можливість використовувати більш великі суми при проведенні торговельних операцій та отримувати більш високий рівень прибутку. Відкриття позицій здійснюється в найкоротший час. При торгівлі контрактами на різницю немає необхідності у фізичній передачі активу, що дуже полегшує роботу трейдерам.

 • Chart (Чарт, графіки, діаграми)

  Графічне відображення зміни цін та іншої інформації в будь-який період часу.

 • Client (Клієнт)

  Фізична або юридична особа, яка укладає конверсійні арбітражні операції з Компанією за наданними Компанією котируваннямі.

 • Client's log file (Лог-файл Клієнта)

  Файл, який створюється клієнтським терміналом, який з точністю до секунди протоколює всі запити та розпорядження, відправлені Клієнтом Дилерові.

 • Company (Компанія)

  Юридична особа CARMEL INVESTMENTS CONSULTANTS INC., Що забезпечує укладання угод та проведення всіх необхідних розрахунків з Клієнтом відповідно з цієї угодою.

 • Completed transaction (Повна закінчена транзакція)

  Складаеться з двох протилежних торгових операцій з однаковим об'ємом (відкриття позиції та закриття позиції): купівлі з подальшим продажем або продажу з наступною купівлею.

 • Contract for currencies (Контракт на валюти)

  Доступні для торгів валютні пари.

 • Contract specifications (Специфікація контракту)

  Основні торгові умови (спред, розмір лота, мінімальний обсяг торгової операції, крок зміни обсягу торгової операції,
  початкова маржа, маржа для локірованних позицій та ін.) для кожного інструмента.

 • Contrarian (Трейдер, що грає проти тенденції)

  Трейдер, що грає проти тенденції, створеної більшістю учасників ринку. Стратегія його поведінки полягає в отриманні прибутку на "відкатах" (rebounds), коли учасники ринку розуміють, що тенденція завела їх занадто далеко та ціна торгуемого активу сильно переоцінена / сильно недооцінена.

 • Conversion arbitrage deal (Конверсионная арбітражна операція)

  Угода між Компанією та Клієнтом з купівлі або продажу контракту на валюти, яка передбачає здійснення як мінімум двох протилежних угод з купівлі та продажу контракту однакового обсягу.

 • Currency (Валюта)

  Будь-яка форма грошей, що перебувають в обігу.

 • Currency pair (Валютна пара)

  Об'єкт торгової операції, в основі якого лежить зміна вартості однієї валюти по відношенню до іншої валюти.

 • Data vendors (Постачальники даних)

  Спеціалізовані фірми, що продають котирування (як історичні, так і в режимі реального часу), дані балансів, звіти аналітиків і т.п.

 • Dealer (Дилер)

  Це співробітник даної компанії, який робить обробку запитів клієнтів, відкриває або закриває угоди та здійснює інші фінансові операції за запитом клієнтів компанії. Дилер - це посередник, за допомогою якого трейдер має можливість торгувати на валютному ринку. Дилер здійснює запити клієнта від свого імені. Дилер приймає на себе зобов'язання по здійсненню торгових операцій за вказаними клієнтом цінами. Всі фінансові операції, що здійснюються дилером, проводяться за його рахунок. Дилер працює, стягуючи певну комісію за свої послуги, цим його робота чимось схожа з обмінниками валют. Заробіток дилера розраховується як різниця між цінами купівлі та продажу фінансового інструменту. У будь-якому випадку, дилер виступає як Ваш контрагент, це означає, що будь-які фінансові операції, яки проводяться трейдером, будуть виконуватися дилером.

 • Deposit (Депозит)

  Гроші, внесені на рахунок, для подальших операцій.

 • Developer (Розробник)

  Компанія MetaQuotes Software Corp., компанія-засновник торгової платформи MetaTrader - однієї з кращих торгових платформ торгівлі на ринку Форекс. MetaQuotes Software Corp. є однією з кращих компаній, яка займається створенням спеціального програмного забезпечення для фінансових ринків. Головним продуктом, який випускає дана компанія на ринок, є «MetaTrader». MetaTrader є торговим програмним комплексом, створеним для дилінгових центрів, який дозволяє торгувати на ринках Форекс, CFD, та Futures. Програмний комплекс MetaTrader отримав широке поширення по всьому світу. На даний момент його використовують більше 250 компаній по всій земній кулі. Компанія почала свою діяльність у 2000 році та з тих пір вона швидко розвивається, випускаючи на ринок нові продукти, що допомагають успішно торгувати на фінансових ринках.

 • Diversification (Диверсифікація)

  Стратегія, розроблена щоб зменшити ризик, розподіляючи інвестиції між різними активами.

 • ecn Інструменти

  Інструменти з індексом ecn - це інструменти, які ми отримуємо з системи внутрішнього перекриття - яка пов'язує велику кількість брокерів. Тому не сплачується банківська комісія, спред може досягати 0 піпсів, однак вимагає виплати комісій внутрішньої системи перекриття. У загальному випадку вартість здійснення угод коливається від 0.6 до 1 піпса.

 • Economic indicator (економічний індикатор)

  Статистичні дані, що показують загальні тенденції в економіці.

 • Electronic commerce (Електронна комерція)

  Продаж товарів або послуг через Інтернет.

 • Exchange rate (Валютний курс)

  Курс, за яким валюта може бути перетворена в іншу іноземну валюту.

 • Expert Advisor (Радник, Експерт)

  Це програма, написана мовою MQL, яка може як аналізувати графіки курсів валют, так і укладати угоди без участі в цьому людини. Радник стежить за тенденціями ринку в заданий період часу. Радник Forex використовує індикатори або ж інші аналізатори, він сам розглядає та порівнює різні умови і фактори ринку, після чого на основі проведеного аналізу радник відкриває угоди.
  Основні види радників на ринку FOREX:
  - Трендові радники;
  - Скальпери та піпсовщіки ;
  - мультивалютні радники ;
  - радники з мартінгейлу ;
  - комбіновані радники.

 • Expert system (Експертна система)

  Це програма написана спеціалізованою мовою програмування (MQL). Переважно такі програми займаються аналізом та прогнозуванням ринку, а також структуруванням та обробкою великих масивів даних.
  Основним завданням цієї програми є зробити аналіз первинних даних та надати трейдеру експертну оцінку. За результами експертної системи трейдер приймає своє рішення.

 • Fast marke (Швидкий ринок)

  Cтан валютного ринку, при якому рух курсу за певною валютною парою стає порівняно дуже швидким. Даний стан ринку Форекс найчастіше має місце внаслідок виходу в засобах масової інформації новин наступного характеру:
  - Оголошення главами центральних банків провідних світових держав значення процентної ставки;
  - Вихід в засобах масової інформації за впливовому економічному показнику будь-якої з економічно впливових країн, зміна яких сильно впливає на стан економіки;
  - Впливова валютна інтервенція з боку крупних банків або організацій;
  - Прес-конференції глав фінансових установ найбільших економічних держав;
  - Велика природна катастрофа, яка завдала серйозної шкоди економіці: урагани, землетруси, повені та ін.;
  - Аварії на найбільших економічних підприємствах;
  - Різного роду форс-мажорні обставини великого масштабу;
  - Проведення великих військових операцій;
  - Інші події, здатні значно вплинути на світову економіку.

 • Federal Reserve Bank (Федеральний резервний банк)

  Один з 12 регіональних банків США, уповноважений підтримати резерви, рахунки емісійного банку, та надавати гроші банкам сполученим штатам.

 • Flat (Флет)

  Стан ринку при якому ціна активу знаходиться у вузькому діапазоні.

 • Floating profit / loss (Плаваючий прибуток / збиток)

  Плаваючий (нереалізована/ий) прибуток / збиток по відкритих позиціях при поточних значеннях котирувань.

 • Force-majeure circumstances (Форс-мажорні обставини)

  Події, які не можна було ні передбачити, ні запобігти. Як правило, це: стихійні лиха; війни; терористичні акти; дії уряду, законодавчих або виконавчих органів влади; хакерські атаки та інші протиправні дії відносно серверів.

 • Forecast (Прогноз)

  Оцінка майбутньої тенденції за допомогою дослідження та аналізу доступної інформації.

 • FOREX (Форекс)

  Позабіржовий ринок, де покупці та продавці проводять валютні транзакції.

 • Free margin (Вільна маржа)

  Незадіяні в заставі на відкриті позиції кошти. Розраховується:
  Free Margin = Equity - Margin.
  Даний показник використовується для визначення кількості угод, які можуть бути відкриті на поточний момент.

 • Fundamental analysis (Фундаментальний аналіз)

  Вид аналізу, прихильники якого намагаються визначити справжню вартість інструменту залежно від інфляції, економічних новин, економіки в цілому та інших фундаментальних факторів. Стратегія поведінки грунтується на припущенні, що ринкова ціна рано чи пізно зрівняється зі справжньою.

 • Futures (Ф'ючерси)

  Стандартизовані контракти на продаж або обмін, які вимагають постачання продукції, облігацій, валюти, за певною ціною, в певну майбутню дату.

 • Gap (Геп, Розрив графіка)

  Розрив цінового графіка або відсутність ціни фінансового інструменту у якийсь відрізок часу. Геп позначає відсутність будь-яких угод по конкретній валютній парі на цю годину. Торгувати в період можливого виникнення гепів досить ризиковано, з причини великої вірогідності відсутності трейдера, готового в той момент часу щось купити чи продати за вашою пропозицією. Найбільш часто Геп може з'являтися на графіку в період виходу важливих новин економічного характеру: нове значення облікової ставки, рівень інфляції та безробіття та ін. Або ж у періоди між вихідними днями, коли міжнародний валютний ринок не працює. Так, геп можна спостерігати в ранковий час, коли ринок відкривається після вихідних, коли ціна може виявитися набагато вище або нижче того рівня ціни, який був зафіксований останнім після закриття ринку по закінченні робочого тижня. Деякі ринки більш розташовані до появи гепів, інші менш розташовані. Прогнозування утворення гепів є важливим завданням для трейдера, якому в більшості випадків слід закривати всі відкриті угоди. Тут суттєвим моментом є найбільш точне відстеження утворення гепа та точний час його ймовірної появи. Геп може бути важливим сигналом розвороту тренда в разі якщо ціна почала рухатися в напрямку утворення гепа. Це означає, що на ринок надійшла важлива інформація, яка сильно вплинула на прогнози трейдерів та інвесторів, які прагнуть до певних дій у той час. Якщо ж ціна повернулася в колишній стан після утворення гепа, то це свідчить про несуттєве коливанні ринку.

 • Graphical analysis (Графічний аналіз ринку)

  Графічний аналіз ринку заснований на припущенні, що ринок базується на людській психології, яка є незмінною, отже стійкі моделі (які часто називаються шаблонами або патернами) придатні для застосування раніше, будуть так само працювати і в майбутньому.
  Слід зауважити, що технічний аналіз валютного ринку умовно можна розділити на категорії, одна з яких - графічний аналіз.

 • In the black (У плюсі)

  Професійний вислів для позначення прибуткових операцій.

 • In the red (В збитках)

  Професійний вислів для позначення збиткових операцій.
  Зворотне до "in the black".

 • Initial margin (Початкова маржа)

  Необхідне грошове забезпечення для відкриття та підтримки позицій.

 • Instant Execution (Потокові котирування, Миттєве виконання, Точне виконання)

  Механізм надання котирувань Клієнту без запиту. Клієнт бачить в режимі реального часу потік котирувань Дилера, за якими він може в будь-який момент відправити розпорядження на здійснення торгової операції.
  Даний механізм надає трейдеру право здійснювати фінансові операції за суворо заданим котируванням. Це означає те, що якщо трейдер підтверджує продаж або купівлю фінансового інструменту за заданою ним ціною, то в такому випадку дилер зобов'язується здійснити операцію з саме тією ціною, заданої трейдером.

 • Instruction (Розпорядження)

  Будь-яка заявка, що відправлена на сервер Клієнта за допомогою торгового терміналу на відкриття, закриття або зміни позицій.

 • Instrument (Інструмент)

  Символ, що використовується в торгових операціях.
  На ринку FOREX в основному це валютні пари і метали (деякі брокери можуть надавати індекси і різніCFD);
  На фондовому ринку в якості інструментів можуть виступати акції, ф'ючерси, опціони, індекси та інші фінансові активи.

 • Interbank rates (Міжбанківські курси)

  1) Валютні курси, які крупні міжнародні банки котирують іншим крупним міжнародним банкам. Різниця між курсами купівлі та продажу валюти може бути близько 0,03-0,08%
  2) Середньозважений курс декількох банків поставляють ліквідність.

 • Investment club (Інвестиційний клуб)

  Спеціальний тип юридичної особи, що створюється групою приватних інвесторів (зазвичай, родичів, друзів або колег) виключно для спільного інвестування особистих коштів. Дає непогані можливості для диверсифікації спільного портфеля та взаємного навчання. У США, звільнений від корпоративних податків.

 • IPO - Initial Public Offering (Первинне публічне розміщення)

  Вихід в обіг на ринку таких цінних паперів, які раніше були недоступні інвесторам. Наприклад, випуск своїх акцій на біржу корпорацією, яка до цього була закритим акціонерним товариством. У зв'язку із зростанням інтересу до первинних розміщень, навіть багато брокерів, які надають обмежений обсяг послуг (discounted і deep discounted brokers), стали, останнім часом, надавати своїм клієнтам можливість участі в первинних розміщеннях. Слід, однак, мати на увазі, що у зв'язку з особливостями законодавчого регулювання таких ситуацій, брокер може вимагати від клієнта дотримання певних умов при інвестуванні в IPO. Найчастіше, від клієнта вимагається продовжувати тримати у своєму портфелі папери, куплені в ході IPO, протягом деякого, заздалегідь обумовленого періоду.

 • Leverage (Левередж, Важіль, Кредитне плече)

  Це співвідношення між сумою застави та обсягом торгової операції: 1: 1, 1: 5, 1:10, 1:20, 1:40, 1:50, 1: 100, 1: 200. Кредитне плече 1: 200 означає, що для здійснення операції необхідно мати на торговому рахунку суму в 200 разів меншу, ніж сума угоди.

 • Lock (Замок)

  Здійснення двох угод по одній валютній парі в обох напрямках однакового обсягу. Тобто, одна угода проводиться на продаж, а інша на покупку. При цьому обсяг їх однаковий.
  Дана стратегія досить часто застосовується з метою «заморожування» поточного фінансового результату з метою подальшої мінімізації втрат, або збільшення прибутку.
  Дана стратегія не реалізується в терміналі MetaTrader 5.

 • Locked positions (Локіровані позиції)

  Довгі та короткі позиції однакового обсягу, відкриті по одному і тому ж інструменту на одному торговому рахунку.

 • Loss (Втрата, Збитки)

  Зменшення капіталу в результаті збитків.

 • Loss taking (Фіксація втрат)

  Закриття позиції після досягнення критичного рівня збитків, незалежно від очікувань щодо подальшої поведінки ціни активу.
  Дуже рекомендується для починаючих трейдерів.

 • Lot (Лот)

  1) На ринку FOREX - одиниця виміру суми угоди;
  2)На фондовому ринку - Найменший неподільний обсяг операції купівлі / продажу.

 • Lot size (Розмір лота)

  Кількість базової валюти в одному лоті, визначене в специфікації контрактів.

 • Margin (Маржа)

  Сума застави, необхідна для забезпечення гарантії в ході фінансових операцій, що проводяться трейдером.
  Абсолютна більшість брокерських фірм та їх платформ для виходу на фінансові ринки автоматично проводять всі необхідні види перевірок на вимоги, що висуваються брокерською компанією до розміру маржі.
  При кредитному плечі 1: 100 необхідна заставна сума на відкриття позиції, рівна 1% від величини контракту.
  Тільки при задоволенні всіх маржинальних вимог, трейдер може здійснювати торгові операції, що забезпечуються достатніми коштами на його рахунку.

 • Margin level (Рівень маржі)

  Показник, що характеризує стан рахунку. Розраховується як (Equity / Margin)*100%

 • Margin trading (Маржинальна торгівля, Торгівля з маржею)

  1) Заняття як довгих, так і коротких позицій з використанням брокерського кредиту;
  2) Здійснення арбітражних операцій з контрактами на валюти, в результаті яких обсяги відкритих позицій перевищують у декілька разів розмір варіаційної маржі.

 • Market Execution (Ринкове виконання)

  Дана система не буде визначати швидкість оброблення запиту, а тільки принцип роботи, який повинен вивести ордер на ринок.
  Якщо для виконання ордера, брокер буде використовувати дану систему, то це гарантія його виконання. При цьому існує ймовірність того (хоча і незначна), що ордер буде їм виконаний за ціною, яка на момент виконання буде актуальною на ринку, а не тієї, яка була вказана на моніторі трейдера, коли він віддавав наказ на відкриття. При цьому ціна може бути відхилена як в кращу сторону, так і в гіршу.
  У тому випадку, якщо більш важливий тільки факт входу, а не його точність, то трейдеру краще скористатися послугами брокера працюючого по системі виконання Marlet Execution. Ця система позбавить трейдера від реквот та дозволить брокеру набагато швидше обробляти запити та виводити їх на ринок.

 • Market maker (Маркет-мейкер)

  Крупні банки та фінансові компанії, що визначають поточний рівень валютного курсу за рахунок значної частки своїх операцій у загальному обсязі ринку. Маркет-мейкери встановлюють поточний рівень валютного курсу шляхом проведення операцій один з одним та з менш великими банками, які є користувачами ринку.

 • Market maker spread (Спред маркет-мейкера)

  Розходження між цінами, за якими брокерська фірма купує та продає актив.

 • Market opening (Відкриття ринку)

  Поновлення торгівлі після вихідних або святкових днів.

 • Market order (Ринковий ордер)

  Розпорядження на купівлю або продаж за найкращою ціною, доступною в даний момент.

 • Market price (Ринкова ціна)

  Останнє повідомлення про величину ціни в поточний момент часу.

 • Market timing (Ловля ринку)

  Сукупна назва усіх інвестиційних стратегій, заснованих на активній торгівлі у спробі використання як його зростання, так і падінь.

 • Necessary margin (гарантоване грошове забезпечення)

  Гарантоване грошове забезпечення обов'язково для проведення торгових операцій.
  З метою підтримки відкритих позицій, трейдеру необхідно спочатку мати на своєму торгівельному рахунку достатню суму, для відкриття необхідних йому позицій.
  Розмір необхідної маржі варіює залежно від значення кредитного плеча, яким користується трейдер.
  Так, у разі кредитного плеча 1: 100, необхідна маржа буде дорівнює одному відсотку від обсягу досконалої торгової операції. У разі кредитного плеча 1 до 50, розмір маржі буде дорівнює двом відсоткам і так далі.
  Це означає, якщо брокер дозволяє користуватися кредитним плечем 1: 100, в цьому випадку для здійснення торгової операції потрібно мати в наявності грошову суму, меншу обсягу поточної угоди в сто разів.

 • Neural nets (Нейронні мережі)

  Комп'ютерні програми, основані на застосуванні штучного інтелекту. В силу своєї здатності до самонавчання, широко розрекламовані як дуже потужний інструмент прогнозування поведінки ринку. Незважаючи на те, що статистично достовірна ефективність їх застосування досі не підтверджена документально, ці комп'ютерні програми непогано продаються.

 • Nikkei Index (Індекс Ніккей)

  Індекс акцій 225 провідних компаній, що продаються на Фондовій біржі Токіо.

 • Normal market conditions (Нормальні ринкові умови)

  1)Стан ринку, який задовольняє кожному з наступних умов:
  - відсутність значних перерв у надходженні котирувань в торгову
  платформу;
  - відсутність стрімкої динаміки ціни;
  - відсутність суттєвих цінових розривів.
  2) Нормальні ринкові умови передбачають коливання цін, внаслідок яких відбувається зміна величини ризиків, що викликає необхідність зміни гарантійних вимог або інших механізмів контролювання ризиків тільки на 1% за часом, тобто в середньому лише на 1 торговий день з 100. Наприклад, у випадку договору на покупку активу нормальними ринковими умовами будуть вважатися такі умови, при яких відбувається зміна цін, дорівнює чи перевищує перший процентиль розподілу потенційних змін договірної вартості за період часу, протягом якого може відбуватися накопичення ризиків.

 • Obvious error (Явна помилка)

  Невірне або неточне виконання Клієнтського ордера Дилером: відкриття або закриття позиції Клієнта за невірної ціною, або за ціною, яка значно відрізняється від тієї ціни, яка вказувалася в ордері Клієнта. Явною помилкою вважається також бездіяльність дилера в ситуації, сприятливої для виконання ордера за вказаною в ньому ціною або невірне визначення Дилером рівня ринкових цін в необхідний проміжок часу.

 • Offer (пропозиція)

  Те саме, що і Ask

 • Open position (Відкрита позиція)

  Ринкова позиція, за якою на поточний момент часу не було проведено зворотної операції.

 • Pending order (Відкладений ордер)

  Загальна назва для відкладених ордерів всіх типів. Відкладений ордер являє собою зазначення Клієнта здійснити операцію (відкрити торговельну позицію) у випадку виконання вказаних у ордері.
  Існують чотири види відкладених ордерів: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit и Sell Stop.

 • Position trading (Позиційна торгівля)

  Стратегія поведінки на ринку, при якій трейдер займає довгі чи короткі позиції на термін від декількох днів до декількох років.

 • Price gap (Ціновий розрив)

  Виникнення будь-якої з двох ситуацій:
  - Bid поточного котирування більше Ask попереднього котирування;
  - Ask поточного котирування менше Bid попереднього котирування.
  Ціновий розрив має місце при виникненні суттєво відчутної різниці між ціною закриття та ціною відкриття які послідовно йдуть один за одним елементів графіка. При детальному розгляді графіка цін, можна побачити розрив між двома елементами графіка (наприклад, свічкового графіка). Ціновий розрив найчастіше виникає на низьколіквідних ринках, а також в періоди між торговими сесіями та в періоди між вихідними. Цінові розриви можуть виникати внаслідок виходу важливих новин фундаментального характеру.

 • Price Gap on the Market opening (Ціновий розрив на відкритті ринку)

  Виникнення будь-який з двох ситуацій:
  - Bid котирування відкриття ринку більше Ask котирування закриття ринку;
  - Ask котирування відкриття ринку менше Bid котирування закриття ринку.
  При відкритті ринку, ціновий розрив досить часте явище, особливо на нізковолатільних валютних парах. Це обумовлено змінами на ринках через можливого виходу важливих новин фундаментального характеру, або спекулятивними великими угодами, здійснюваними крупними банками або фондами.

 • Price prior to Spike (Ціна, що передувала не ринковою котирування)

  Ціна закриття хвилинного бару, що передував хвилинному бару з неринковим котируванням. Іншими словами, це сама остання вартість товару, перед самим виходом неринкового котирування. Для більш точного визначення ціни, яка передувала неринковому котируванні, необхідно виявити її на тиковому графіку в секунду, перед появою неринкового котирування.

 • Profit (Прибуток)

  Позитивний приріст капіталу, в результаті інвестицій, або торгової операції, після вирахування всіх витрат.

 • Profit-taking (Фіксація прибутку)

  Закриття позиції після досягнення запланованого рівня рентабельності, незалежно від очікувань щодо подальшого поводження цінного паперу.

 • Quotation flow (Потік котирувань)

  Послідовність котирувань по кожному інструменту, що поступають у торговельну платформу

 • Range (Діапазон)

  Вищі та нижчі фактичні ціни продажу активу, протягом даного періоду. Також це називається розкидом цін.

 • Rebound (Відкат, Корекція)

  1) Зміна напряму руху цін на ринку після того, як довгострокова тенденція їх зростання або падіння призвела до того, що учасники ринку вважають сформовані ціни занадто високими / занадто низькими;
  2) Незначна корекція ціни в рамках існуючого тренда.

 • Recreational investor (Дозвільний інвестор)

  Тип інвестора, особливо приватного, який, сам того не усвідомлюючи, грає на ринку не стільки для того, щоб отримати прибуток, скільки для того, щоб було про що похвалитися друзям, щоб "полоскотати нерви" і т.п. Само по собі не так страшно, але важливо не заграватися!

 • Request (Торговий запит)

  Дія Клієнта з отримання необхідної йому котирування. При цьому Клієнт не зобов'язаний вчиняти будь-які торгові операції, пов'язані з отриманим котируванням.

 • Resistance (Опір)

  Рівень цін, при якому активні продажі можуть призупинити або розвернути тенденцію до підвищення.

 • Scam (Шахрайство)

  В Інтернет зустрічається в тих же формах, що і позакомпьютерному житті: "піраміди" (Ponzi schemes), "листи-ланцюжки" (chain letters) та т.п. Про появу особливо обурливих випадків можна дізнатися на Веб-сторінці американської Комісії з Цінних Паперів. Там же приведені адреси організацій, куди рекомендується звертатися, якщо ви зіткнулися з випадком потенційного шахрайства.

 • Server's log file (Лог-файл сервера)

  Файл, який створюється сервером, який з точністю до секунди
  протоколює всі запити та розпорядження, які надійшли від Клієнта Дилерові, а також результат їх обробки.

 • Service systems (Сервісні системи)

  Скрипти або експерти (Expert Advisor) написані спеціалізованою мовою (MQL тощо), які призначені для автоматизації певних процесів. Такі програми працюють під контролем трейдера та виконують спеціалізовані завдання.

 • Short (Короткий, Купівля)

  Продаж або відкрита Sell позиція.
  Протилежність Long

 • Spam (Спам, Агресивна реклама)

  Агресивна реклама шляхом масової розсилки реклами за адресами електронної пошти. В силу дешевизни такої розсилки, недобросовісні рекламодавці мають можливість надсилати свої повідомлення по сотням тисяч і навіть мільйонам адрес, де вони, природньо, вкрай негативно сприймаються одержувачами. Людина, що займається такою діяльністю, називається spamer.

 • Spot (Спот, Готівковий товар)

  Угода при якій розрахунки відбуваються на другий робочий день після укладення угоди.

 • Spread (Спред, Розмах)

  Різниця між поточною ціною покупки (Bid) і продажу (Ask), виражена в пунктах.

 • Stock exchange (Фондова біржа)

  Біржа, на якій продаються та купуються акції та еквівалентні їм цінні папери. Наприклад: NYSE и AMEX.

 • Stop order (Стоп-ордер, Стоп-лосс ордер)

  Розпорядження на купівлю або продаж валюти за фіксованою ціною або гірше. Цей ордер зазвичай виставляється для обмеження втрат, у випадку, якщо ринок рушив у напрямку, зворотньому очікуваного.

 • Stop-limit order (Стоп-ліміт ордер)

  Наказ купити або продати за певною ціною або краще, але тільки після досягнення заданого значення ціни. По суті, комбінація стоп-ордера і лімітного ордера.

 • Stop-loss (Зупинка втрат, стоп-лосс)

  Стоп-наказ, застосовуваеться для обмеження збитків. Спрацьовує для закриття позиції на заданому значенні ціни, при її русі у сторону збитків.

 • Sub-account (Субрахунок)

  Спеціальний особовий рахунок внутрішнього обліку, відкритий в Компанії Клієнтом, на якому ведеться облік зобов'язань Компанії та Клієнта, які виникають з угод, що здійснюються в рамках цієї угоди.

 • Terminal (Клієнтський термінал)

  Торговий термінал, який використовується клієнтами компанії для виконання торгових операцій.

 • Thin market (Тонкий ринок)

  Ринок з низькою пропозицією і попитом. Характеризується низькою ліквідністю, високим спредом і високою волатильністю.
  Як правило, такий стан ринку характерно для різдвяних канікул, національних свят в країнах G7 а також у період з 23:00 МСК до 5:00 МСК.

 • Ticket (Тікет)

  Унікальний номер, який встановлюється для кожного відкладеного ордера або відкривається торговою позиціею в торговій платформі. Даний ідентифікаційний номер необхідний для коректної роботи торгового терміналу та супутніх програм. Унікальні номери для торгової позиції або відкладеного ордера необхідні для позначення їх у внутрішній ієрархії програмного забезпечення, що дозволяє Вам торгувати на валютному ринку, щоб строго розрізняти всі здійснювані Вами дії.

 • TIS (Trader - Investor Systems, TIS-accounts)

  Trader - Investor System - система надання коштів керуючому трейдеру. При цьому прибуток ділиться між трейдером та інвестором в заздалегідь відомою пропорції.
  У даній системі рахунки керуючих можуть бути відкриті без вкладення власних коштів (DEMO), рахунки інвесторів можуть бути тільки реальними.

 • Trading (Торгівля)

  Купівля або продаж ринкових активів (валюти, металів, цінних паперів тощо) для отримання прибутку в майбутньому.

 • Trading account (Торговий рахунок)

  Унікальний персоніфікований регістр обліку операцій в торговій платформі, на якому відображаються повні закінчені транзакції, відкриті позиції, неторгові операції і ордери.

 • Trading server (Торговий сервер, Сервер)

  Програмний продукт MetaTrader Server, за допомогою якого
  здійснюється обробка клієнтських розпоряджень та запитів, надання Клієнту інформації про торги на фінансових ринках в режимі реального часу (в обсязі, визначеному CARMEL INVESTMENTS CONSULTANTS INC.), облік взаємних
  зобов'язань між Клієнтом та Дилером, а також дотримання умов та обмежень.

 • Trading system (Торговельна система)

  Являє собою набір правил, відповідно до яких трейдер займає довгі або короткі позиції.

 • Trailing Stop (Трейлінг стоп)

  Це наступний алгоритм управління Stop Loss ордером: якщо прибуток по відкритій позиції не перевищив величини Trailing Stop, ніяких дій не робити; як тільки прибуток по відкритій позиції перевищить величину Trailing Stop, відправити на сервер розпорядження про розміщення Stop Loss ордеру на відстані величини Trailing Stop від поточної ціни; як тільки буде отримане котирування на відстані, що перевищує величину Trailing Stop, від виставленого Stop Loss ордера, відправити на сервер розпорядження про зміну рівня цього ордера, з тим, щоб він знаходився на відстані величини Trailing Stop від поточної ціни. Trailing Stop працює тільки тоді, коли Клієнтський термінал запущений, підключений до інтернет та успішно авторизований на сервері.

 • Transaction (Транзакція)

  Сукупність торгових операцій, при яких кошти переходять з базової валюти у валюту котирування та назад.

 • Value date (Дата валютування)

  Дата виконання умов угоди, тобто фізичного переміщення грошових коштів. Датами валютування можуть бути тільки робочі дні, виключаючи вихідні та святкові дні для даної валюти.

 • Volatility (Волотильність)

  Відносна швидкість, з якою ціна переміщується вгору або вниз. Обчислюється річне середньоквадратичне відхилення щоденної зміни ціни.

 • Volume (Об'єм)

  1) Кількість транзакцій протягом даного періоду часу;
  2) Число тіков що сформували бар за певний період.

 • Weak hands (дослівно, "Слабкі руки")

  Збірний термін, застосовуваний для вказівки на тих інвесторів, які спішно позбуваються своїх паперів при короткострокових поданих їх курсової вартості.

 • Webterminal (Веб-термінал)

  Так званий "Тонкий клієнт" для торгового сервера. Система, що дозволяє вам торгувати на вашому рахунку без установки програми на комп'ютер.
  Для торгівлі Ви можете використовувати звичайний браузер, бажано використовувати такі браузери: Google Chrome, Opera та Mozilla Firefox.
  На жаль Internet Explorer не підтримує дану технологію.

 • Working hours of the Company (Робочий час Компанії)

  Відстань часу протягом робочого тижня, в межах якої торговий термінал Компанії забезпечує проведення угод зі стандартними валютними контрактами. Виняток становлять вихідні та святкові дні, тимчасові зміни внутрішнього розпорядку компанії, а також час, протягом якого обслуговування Клієнтів неможливо з технічних причин. У цих випадках Компанія зобов'язана вжити всіх можливих заходів, щоб сповістити Клієнта про зміну режиму роботи і дати можливість Клієнту усунути виникаючі при цьому валютні ризики.

 • Індикатор

  Графічна побудова на графіку, яка дозволяє прогнозувати рух ціни

 • Історія рахунку

  Список повних закінчених транзакцій та неторгових операцій по торговому рахунку.

 • База котирувань (Quotes base)

  Інформація про потік котирувань.

 • Відстояле котирування

  Котирування, яку наявне в терміналі клієнта, але вже не є поточною на сервері. Може виникнути при різкому русі цін (більше однієї котировці за секунду), або неякісному інтернеті на стороні клієнта - ping більше 1 секунди. Зазвичай ніяк не впливає на торгівлю, якщо клієнт не використовує радника, та виконуе множинні запити.

 • Валюта котирування

  Друга валюта в позначенні валютної пари, за яку Клієнт може купити або продати базову валюту.

 • Валюта котирування форекс (Quote currency)

  Друга валюта у валютній парі, за яку клієнт може купити або продати базову валюту

 • Валютна пара

  Об'єкт торгової операції, в основі якого полягає зміна вартості однієї валюти по відношенню до іншої валюти.

 • Валютна пара форекс (Currency Pair)

  Дві валюти, з яких складається котирування форекс. Наприклад: EUR / USD.

 • Експерт

  Автоматична програмна система, яка здійснює або пропонує здійснити угоду в програмі Metatrader 4.

 • Коротка позиція

  Продаж інструменту в розрахунку на зниження курсу. Стосовно валютних пар: продаж базової валюти за валюту котирування.

 • Кредитне плече

  Це співвідношення між сумою застави і обсягом торгової операції: 1: 1, 1: 5, 1:10, 1:20, 1:40, 1:50, 1: 100, 1: 200. Кредитне плече 1: 200 означає, що для здійснення операції необхідно мати на торговому рахунку суму в 200 разів меншу, ніж сума операції.

 • Необхідна маржа

  Необхідне грошове забезпечення для підтримки відкритих позицій.

 • Неринкове котирування

  Котирування, що задовольняє кожному з наступних умов:

  - наявність істотного цінового розриву;

  - повернення ціни протягом невеликого проміжку часу на початковий рівень з утворенням цінового розриву;

  - відсутність стрімкої динаміки ціни перед появою цього котирування;

  - відсутність в момент її появи макроекономічних подій та / або корпоративних новин, які суттєво впливають на курс інструменту.

 • Неторгова операція

  Операція внесення на торговий рахунок (зняття грошових коштів з торгівельного рахунку) або операція надання (повернення) кредиту.

 • Початкова маржа

  Необхідне грошове забезпечення для відкриття позиції.

 • Провайдер Ліквідності

  Банк, що надає як котирування, так і можливість відкриття (перевідкриття) угод клієнтів.

 • Пункт (піпс, pips, pip)

  Мінімальна зміна ціни - зазвичай це четвертий знак після коми. 0.0001 для EURUSD

 • Рівень ордера (Order level)

  Ціна, зазначена в ордері.

 • Реферальне Посилання

  Спеціальний елемент, який кріпиться до посилання, що перетворює посилання в реферальне - після переходу за цим посиланням будь-якої людини - до нього на комп'ютер записуються дані у файли кукі (ваш агентський номер) - і в разі реєстрації - він стає вашим рефералом - після чого ви отримуєте прибуток з кожної зробленої їм угоди. Реферальне посилання можна зробити після реєстрації в своєму кабінеті.

 • Реферальний тег (промо-тег, промо-код)

  Будь-яке слово або набір символів, які ви можете закріпити за вашим аккаунтом в особистому кабінеті - після чого будь-яка людина, який впише їх у поле при реєстрації - стане вашим рефералом, а ви будете отримувати прибуток за кожну його угоду.

 • Сlosed position (Закрита позиція)

  Ринкова позиція, за якою була проведена зворотня угода та був зроблений розрахунок.

 • Сlosed position (Закрита позиція)

  Ринкова позиція, за якою була проведена зворотня угода та був зроблений розрахунок.

 • Сlosed position (Закрита позиція)

  Ринкова позиція, за якою була проведена зворотня угода та був зроблений розрахунок.

 • Своп (swap - storage)

  Кошти, утримані або додані на субрахунок Клієнта за пролонгацію (перенесення) позиції на наступний день.

 • Технічний аналіз

  Розділ вивчення ринку за допомогою різних індикаторів та інших елементів.